KERAMET, spol. s r.o.
Pod Třešněmi 616/9
154 00 Praha 5
Mob.: +420 608 900 433
Sklad: +420 777 122 922
Objednávky vyřizuje: Simona Roháčková ml.
( +420 602 590 089 )
E-mail: (remove XX) rohackova.simona.ml XX @keramet XX .cz


Reklamační řád

a všeobecné prodejní a dodací podmínky pro Aluminiumshop: 

 

I. Objednávka a ceny zboží 

 1. Všechny ceny zboží, na www.aluminiumshop.cz, jsou uvedeny včetně DPH 21 %. Jsou závazné, a to až do doby jejich změny.
 2. KERAMET, spol s r.o. jako vlastník domény aluminiumshop.cz si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 3. Způsob objednání zboží je provedením registrace do e-shopu, naplněním nákupního košíku a odesláním objednávky. Po dohodě lze objednávat také e-mailem písemně nebo osobně v sídle nebo provozovně společnosti.
 4. Každá vystavená objednávka kupujícím je považována za závaznou až ve chvíli, kdy prodávající seznámí kupujícího s výší nákladů za přepravu, balné a dobírečné. Prodávající vyčíslí tyto náklady nejpozději v termínu jednoho pracovního dne od zaslání objednávky a zašle návrh kupní smlouvy.
 5. Kupující návrh smlouvy odsouhlasí nejpozději do 48 hod. písemnou formou - e-mailem a zašle potvrzení, které obsahuje jasné znění: "Souhlasím" a následuje čitelné jméno kupujícího.
 6. Pokud nebude návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího odsouhlasen do 48 hod., považuje se tato smlouva za neplatnou.
 7. V návrhu kupní smlouvy budou dohodnuty termíny dodání.
 8. Při každé objednávce je nutné uvádět veškeré nacionále kupujícího (jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou fakturační adresu, místo dodání, dostupný telefon či e-mail).
 9. V případě zpracování materiálu dle požadavků kupujícího (dělení, ohýbání, svařování materiálu a výroby střešních krytin "na míru"), bude na zboží vystaven zálohový list v plné fakturované výši.
 10. Termín expedice závisí na složitosti manipulace s výrobky s ohledem na možnost dělení, ohýbání, stříhání, řezání, foliování, převíjení a balení, případně jiných služeb, které v naší provozovně nabízíme.
 11. O stavu Vaší objednávky se informujte na:
  e-mailu: obchod@ keramet.cz
  telefonním čísle: + 420 251 680 101

II. Storno objednávky

 1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením.
 2. Po závazném potvrzení návrhu kupní smlouvy má prodávající, v případě nepřevzetí zboží kupujícím, právo vymáhat na kupujícím veškeré náklady spojené s expedicí a manipulací s objednaným materiálem.
 3. V případě, že kupující neodsouhlasí na zaslaný návrh kupní smlouvy a nepotvrdí tak, že souhlasí s navýšením ceny za přepravu, balné a popř. dobírečné nejpozději v termínu do 48 hodin, bude společnost KERAMET tuto nepotvrzenou kupní smlouvu (objednávku) považovat za NEPLATNOU a bude automaticky stornována.
 4. V případě, že objednané zboží není již skladem, společnost KERAMET si vyhrazuje právo na zrušení objednávky, přičemž o tomto stavu neprodleně informuje kupujícího. Stejné podmínky platí i pro případ, kdy odběrateli nevyhovuje dodací termín nebo došlo k výrazné změně ceny zboží od výrobce. V takových případech prodávající informuje kupujícího a společně navrhují přijatelné řešení. V případě již uhrazené zálohy na zboží nebo celé úhrady zboží, bude tato částka kupujícímu neprodleně navrácena.

III. Termín dodání zboží 

 1. U zboží, expedovaného na území ČR a zasílaného na dobírku, je průměrná dodací lhůta 1 - 3 pracovní dny.
 2. Expedice zboží, v případě zpracování materiálu na zakázku, je nejpozději do 2 - 5 pracovních dní od připsání úhrady na účet společnosti KERAMET, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 3. Z důvodu vytíženosti výrobců, veřejných přepravců a z důvodu optimalizace nákladů na výrobu a přepravu si společnost KERAMET vyhrazuje právo na změny termínu dodání.

IV. Doprava zboží

Na území České a Slovenské republiky je přeprava zajišťována prostřednictvím přepravních společností: Toptrans, České pošty, případně i jiných smluvních partnerů.

V. Úhrada zboží

 1. V běžných případech lze zboží zaslat na dobírku. Kupující uhradí kupní cenu navýšenou o přepravné, balné a dobírečné až při samotném převzetí zboží.
 2. Zboží lze uhradit převodem na účet společnosti KERAMET, tato úhrada musí být provedena ještě před samotným odesláním zboží kupujícímu. Objednané zboží je kupujícímu zasláno až po připsání plné částky na účet (variabilní symbol je číslo zálohové faktury, která bude kupujícímu na jeho žádost zaslána), v tomto případě není kupujícímu účtována dobírka.
 3. V případě přepracování materiálu dle požadavků kupujícího (dělení, ohýbání, svařování materiálu a výroby střešních krytin "na míru"), bude na zboží vystaven zálohový list v plné fakturované výši.
 4. Při osobním odběru zboží je možné uhradit zboží hotovostně v naší provozovně nebo sídle společnosti.

VI. Převzetí zboží

1.    Objednané zboží lze převzít osobně v naší provozovně v Králově Dvoře u Berouna, D5 - Exit 22
nebo po předchozí dohodě přímo v sídle společnosti na Praze 5,

2.    zboží zasíláme přepravními společnostmi Toptrans, Českou poštou, příp. i jinými smluvními partnery,

3.    při zajišťování transportu zboží dbáme na řádné balení a zajištění vhodného způsobu přepravy, aby se
     minimalizovala možnost poškození zboží při transportu,

4.    v případě expedice prostřednictvím přepravní služby doporučujeme zboží ihned po převzetí řádně zkontrolovat, zjistíte-li nedostatky, neprodleně volejte prodávajícího: + 420 608 900 433 nebo
+ 420 251 680 101,
 

5.    v případě zjištění, že došlo k poškození zboží, je nutné ihned při jeho převzetí sepsat reklamaci o škodě vzniklé při přepravě (doporučuje se pořízení fotodokumentace poškozeného zboží). Ke kopii zápisu stvrzeného razítkem příslušného přepravce + fotografie zašlete neprodleně na e-mail: vedeni@ keramet.cz 

6.    na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození nebude brán zřetel.

VII. Záruka

Výrobce a prodávající plně odpovídá za  výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.

 1. Záruční doba vztahující se na dodané zboží je poskytována, podle typu zboží, v souladu s ustanoveními výše uvedeného Občanského nebo Obchodního zákoníku.
 2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem např. z důvodu použití zboží k jiným než určeným účelům (nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, mechanickým poškozením, nadměrným zatížením apod.).
 3. Přesné fyzické i technické vlastnosti zboží vychází ze specifikací uváděných přímo výrobcem.

VIII. Reklamace

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace se řídí dle zákona.
 2. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem.
 3. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.
 4. V případě zpracování materiálu - zakázkové výroby dle požadavků kupujícího, lze uplatnit reklamaci pouze v případě, že při výrobě zakázky došlo k chybné výrobě na straně prodávajícího.
 5. Pro správné uplatnění reklamace je nutné kontaktovat společnost KERAMET a dohodnout postup reklamace, což je možné osobně, telefonicky, zasláním e-mailu na: vedeni@ keramet.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.
 6. V případě zasílání reklamovaného zboží zpět veřejným přepravcem je nezbytné kontaktovat společnost KERAMET osobně, telefonicky, či e-mailem na: vedeni@ keramet.cz a společnost na tuto skutečnost předem upozornit.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku odmítnout, pokud jej kupující nekontaktoval a na reklamaci jej neupozornil - taková reklamace zboží nebude společností KERAMET přijata.
 8. Záruční doba zboží se pozastavuje dnem, kdy byla reklamace uplatněna a začíná běžet v termínu, kdy je kupující povinen zboží převzít.
 9. Kupující může požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má dodané zboží vady, které brání, aby sloužilo danému účelu.
 10. V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva u zboží společností KERAMET poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

IX. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a prodávající zákazníkovi potvrdil.

 1. Společnost KERAMET si vyhrazuje možnost tiskové chyby v rámci webové prezentace.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem.
 3. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, ale v případě přepracování  materiálu a úpravy dle přání zákazníka je zákazník povinen uvést důvod.
 4. Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo daňového dokladu, název zboží, jméno a příjmení, kontaktní telefon a důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění našich služeb).
 5. V případě odstoupení od smlouvy kupující odešle zboží na vlastní náklady s originálem daňového dokladu nejpozději do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy na adresu společnosti.

adresa sídla firmy pro zasílání písemných reklamací:
KERAMET, spol. s r.o.

Pod Třešněmi 616/9
154 00  Praha 5
 

adresa provozovny Králův Dvůr pro vrácení zboží: 
KERAMET, spol. s r.o.
D5, Exit 22, sklad KD
Průmyslová ul. 526
267 01  Králův Dvůr
 

Musí být splněny podmínky:
- Zboží nesmí být nijak použité, poškozené.
- Zboží musí být řádně zabaleno.
- Zásilka musí být kompletní, tak jak ji kupující převzal, včetně příslušenství, s originálem daňového dokladu o koupi.

Doporučení:
- Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, neručíme za ztrátu nebo jeho poškození.
- Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude prodávajícím přijato.
- Vrácení zboží osobně, je třeba předem dohodnout.
- Při splnění všech závazných podmínek o vrácení zboží, zašle společnost KERAMET kupujícímu platbu za zboží zpět složenkou na jeho adresu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího.
- V případě nesplnění uvedených podmínek týkajících se vrácení zboží, nebude společnost KERAMET akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.


X. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy zcela odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže jinak.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

XI. Údaje na stránkách

Veškeré údaje uváděné na stránkách www.aluminiumshop.cz jsou pouze informativní povahy a podléhají potvrzení za strany provozovatele (prodávajícího). KERAMET, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a změnu v nabídce zboží bez jakéhokoliv předchozí písemného nebo jiného upozornění, v případě změny cen po uhrazení zálohy kupujícím, pokud nebude dohodnuto jinak, mu bude po dohodě tato záloha vrácena.

XII. Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do provedení aktualizace stávajících obchodních podmínek. Znění kompletních všeobecných obchodních podmínek společnosti KERAMET naleznete zde.